Responsive Menu
Add more content here...

 +609 553 5555         bpi@unipsas.edu.my

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah

Penyelidikan

Penyelidikan

JENIS GERAN

 1. Geran Penyelidikan Dalaman iaitu Geran Penyelidikan dan Inovasi (GPI) yang dibiayai oleh institusi mengikut beberapa kategori (seperti dinyatakan dalam Garis Panduan Penyelidikan dan Inovasi). 
 1. Geran Penyelidikan Luar melibatkan peruntukan penyelidikan daripada pembiayaan luar Penyelidikan ini dibiayai oleh badan kerajaan, badan berkanun, yayasan, pertubuhan atau pihak swasta sama ada dalam atau luar negara yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ataupun tidak.

GERAN PENYELIDIKAN & MAKLUMAT PENYELIDIKAN

Jenis Geran Sesi Tawaran Projek Penyelidikan Peruntukan
i- Geran Dalaman 2016/2017 1.      Kesantunan Bahasa Dalam Al-Quran Al-Karim (التلطف في القرآن الكريم)
Ketua Penyelidik: Mohd Fairuz Ali
2.      The Impact Of Religiosity on Percieved Organizational Performance: A Study In KUIPSAS
Ketua Penyelidik: Nurulhuda Othman
3.      Kajian Gejala Sosial Dalam Kalangan Pelajar KUIPSAS
Ketua Penyelidik: Nur Yani binti Che Hussin
4.      The Use Of Video Clips To Enhance Ethical Awareness And Ethical Decision-Making
Ketua Penyelidik: Dr. Jelani Sulaiman
RM70000
2018/2019 1.      Tahap pelaksaan OBE di KUIPSAS
Ketua Penyelidik: Dr. Rosli Omar
2.      Keberkesanan Hafazan Quran Secara Berteknik dan Berjadual Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Hifz Quran
Ketua Penyelidik: Siti Nora’ Aeshah Binti Zakaria
3.      The Use Of Item Analysis For The Improvements Of Entrepreneurship Course Final Examination Questions: A Case Study In KUIPSAS
Ketua Penyelidik: Farahiyah Binti Abd Jalil
4.      Implikasi Penggunaan Media Sosial Dalam Kalangan Pelajar KUIPSAS
Ketua penyelidikan: Maszita Mohd. Dom
5.      Kerangka Gerontologi Islam Penjagaan Warga Emas di Negeri Pahang
Ketua Penyelidik: Siti Marsitah Mohd. Mokhtar
RM60000
2020
 1. Pendirian Golongan Orientalis Terhadap Isu Kesamaran Dalam Hadith

Ketua Penyelidik: Dr. Mohamed Ebrahem Elshirbiniy Ahmed Saqr
RUG-KUIPSAS-2020-01

 1. Penerimaan Aplikasi E-Jawi Dalam Kalangan Guru Agama Di Negeri Pahang: Aplikasi Technology Acceptance Model

Ketua Penyelidik: Dr. Fahmi Zaidi Abdul Razak
RUG-KUIPSAS-2020-02

 1. Jawi Acceptance: A Study From The Perspective Of Theory Of Planned Behaviour

Ketua Penyelidik: Nur Aulia Fahada Bt Misaridin
RUG-KUIPSAS-2020-03

 1. Faktor Penyumbang Kepada Penerimaan  Tulisan Jawi  Dalam Kalangan Bukan Islam Di Negeri Pahang

Ketua Penyelidik: Dr. Norahida Mohamed
RUG-KUIPSAS-2020-04

 1. Konsep Dan Agihan Zakat Asnaf Al-Gharimin Di Negeri Pahang

Ketua Penyelidik: Abdul Halim  Abdul Karim
RUG-KUIPSAS-2020-05

 1. Faktor Penentu Kepada  “Entrepreneurial Intentions” Dalam Kalangan Asnaf Di Negeri Pahang

Ketua Penyelidik: Abdul Halim  Abdul Karim
RUG-KUIPSAS-2020-06

 1. Faktor Penentu Penerimaan Tulisan Jawi Berdasarkan Theory of Behaviour dan Motivational Model

Ketua Penyelidik: Nurizan Baharaum
RUG-KUIPSAS-2020-07

 1. Gejala Sosial Dalam Kalangan Keluarga B40 di Pahang Dari Perspektif Analisis Tematik

Ketua Penyelidik: Nur Yani binti Che Hussin
RUG-KUIPSAS-2020-08

 1. Penerapan Ilmu Jarh Wa Ta’dil Dalam Kalangan Pusat Pengajian  Berfokuskan Hadis Di Negeri Pahang : Suatu Analisis Deskriptif

Ketua Penyelidik: Abu Dzar Bin Ahmad
RUG-KUIPSAS-2020-09

 1. Kesahan  Instrumen Model Usahawan Asnaf Berdasarkan Pendekatan Teknik “Exploratory Factor Analysis”

Ketua Penyelidik: Dr. Muhammad Hafiz bin Yaakub
RUG-KUIPSAS-2020-15

 1. Pembangunan Model Kejayaan Asnaf Dalam Perniagaan

Ketua Penyelidik: Dr. Muhammad Hafiz bin Yaakub
RUG-KUIPSAS-2020-14

 1. Factors Influencing The Intention To Contribute To Cash Waqf Among KUIPSAS Staffs

Ketua Penyelidik: Lydiawati Binti Hassan Busry
RUG-KUIPSAS-2020-13

RM60000
2021 1.      Malaysian Halal Purchase Behaviour: The Extended Framework Of Tuhin Et Al (2020)
Ketua Penyelidik: Nurulhuda Othman
RUG-KUIPSAS-2021-01
2.      Niat Penggunaan Berterusan Terhadap Pembelajaran Atas Talian Di Kalangan Pensyarah KUIPSAS Kajian Daripada Perspektif Theory Of Planned Behaviour
Ketua Penyelidik: Nur Aulia Fahada Bt Misaridin
RUG-KUIPSAS-2021-02
3.      Challenges Of Parents Of Children With Disabilities And Their Spiritual Quotient During Covid-19 Pandemic In Malaysia
Ketua Penyelidik : Raja Nurul Hafizah Binti Raja Ismail
RUG-KUIPSAS-2021-03
4.      Validation Of Uses And Gratification Theory In Explaining Fake News Sharing During Covid 19 Pandemic In Pahang.
Ketua Penyelidik : Wan Hashridz Rizal Bin Wan Abu Bakar
RUG-KUIPSAS-2021-04
5.      Penerimaan Program Dakwah Di You Tube Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Negeri Pahang
Ketua Penyelidik.: Dr. Safiah Abd Razak
RUG-KUIPSAS-2021-05
6.      Kajian Amalan Solat Di Kalangan Pelajar KUIPSAS
Ketua Penyelidik: Abi Sofian Abdul Aziz
RUG-KUIPSAS-2021-06
7.      Exploring The Development Of Online Communicative English Language Assessment Tool For Islamic Institution.
Ketua Penyelidik:  Roszalina Abdul Rahim
RUG-KUIPSAS-2021-07
8.      The Factors That Contribute Students’ Understanding In Reading Via Online Learning
Ketua Penyelidik:Ida Khairiyah Binti Mohd Yusof
RUG-KUIPSAS-2021-08
 
RM60000
ii- Geran Luaran(MUIP) 2020 1.      Tahap Kepuasan Ibu Bapa Terhadap Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain (KAFA): Satu Kajian Di KAFA Masjid KUIPSAS
Ketua Penyelidik: Norfadelah Nordin
RIG-MUIP-2020-01
2.      Faktor Penyumbang Kepada Pembayaran Zakat Pendapatan Di Negeri Pahang
Ketua Penyelidik: Seriayuna Sa’don Zubir
RIG-MUIP-2020-02
3.      Tahap Kesedaran Dan Faktor Kecenderungan Untuk Memilih Pahang Medical Centre Sebagai Pusat Rawatan Pilihan Dalam Kalangan Masyarakat: Kajian Di Kuantan, Pahang.
Ketua Penyelidik: Dr. Fahmi Zaidi Abdul Razak
RIG-MUIP-2020-03
 
4.      Masalah Sosial Di Flat Pak Mahat Tanjung Lumpur: Suatu Kajian Fenomenologi
Ketua Penyelidik: Dr. Fahmi Zaidi Abdul Razak
RIG-MUIP-2020-04
5.      Pengimarahan Masjid Pasca Covid 19 : Suatu Kajian Penerokaan Di Masjid KUIPSAS.
Ketua Penyelidik: Mohd. Shupian Majid
RIG-MUIP-2020-04
 
RM25000
2021 1.      Kajian Amalan Rekod Perakaunan Di Kalangan Usahawan Asnaf
Ketua Penyelidik: Abi Sofian Abdul Aziz
RIG-MUIP-2021-01
2.      Penerimaan Pentadbir Dan Pelajar Sekolah Pondok Terhadap Program Berteraskan APEL Di Negeri Pahang
Ketua Penyelidik: Dr. Ahmad Effat Moktar
RIG-MUIP-2021-02
3.      Kesediaan Masyarakat Terhadap Penggunaan E-Waqaf
Ketua: Dr. Zulfakhairi Bin Mokhtar
RIG-MUIP-2021-03
4.      The Influece of Attitude, Subjective Norm and Percieved Behavioral Control Towards Customer Intention to Choose PMC
Ketua Penyelidik: Siti Fatimah Sudarmin
RIG-MUIP-2021-04
5.      Tahap Kesedaran Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai di Pahang
Ketua Penyelidik: Dr.Rabie Muhamed Muhamed Abdel Rahman
RIG-MUIP-2021-05
6.      Cabaran Pendakwah Masyarakat Orang Asli: Pengalaman Di Kampung Orang Asli Lemoi, Cameron Highlands
Ketua Penyelidik: Ainuddin Kamaruddin
RIG-MUIP-2021-06
 
RM30000
iii- Geran Pembiayaan Sepadan 2020 1.      Penyelidikan Kerjasama  UMP-KUIPSAS, Brunei
Predecting E-Government Acceptance Among Pahang State Government Servants
(RDU200345)
RM14000
2021 1.         Penyelidikan Kerjasama KUIPSAS-UNISA, Brunei
(RCG-UNISA-2021-02)
Skop Penyelidikan: Pelancongan
Ketua Penyelidik: Dr. Fahmi Zaidi Abdul Razak
 
 
2.      Penyelidikan Kerjasama KUIPSAS-IAIN Kerinci, Jambi Indonesia
(RCG-IAIN-2021-03)
Skop Penyelidikan:
Ketua Penyelidik: Dr. Muhamad Fadlly Ismail
 
 
RM60000
iv-Geran Industri 2021
 1. Penyelidikan Kerjasama BIMB

(RCG-BIMB-2021-01)
Skop Penyelidikan: Pemasaran
Ketua Penyelidik: Musfirah Mokhtar
 

PROSEDUR PENYELIDIKAN

KLUSTER PENYELIDIKAN

 1. Quran
 2. Hadis
 3. Syariah
 4. Governan
 5. Pengajian pengurusan
 6. Muamalat
 7. Media Islam
 8. Dakwah
 9. Kaunseling Islam
 10. Pendidikan
 11. Tokoh
 12. Bahasa dan komunikasi
 13. Sejarah dan akidah
 14. Pendidikan dan pembangunan insan
 15. Pengurusan maklumat
 16. Aplikasi dan teknologi pendidikan
 17. Teknologi maklumat dan komunikasi visual
 18. Adat resam
 19. Warisan
 20. Kesultanan
Loading...